รับสมัครตำแหน่ง — Marketing Executive — ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสิ่งทอ — ทำงานสาทร

2017.08.04

ประเภทธุรกิจ Textile & Retail
ตําแหน่ง Marketing Executive
เงินเดือน 18000-30000
สถานที่ทํางาน Bangkok (Sathorn)

Detail

  • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง
  • อายุ22-30
  • ภาษาGood command in English


บริษัทญี่ปุ่นผลิตและส่งออก จัดจำหน่ายเกี่ยวกับ เสื้อผ้า เครื่องแต่งกายและสิ่งทอ เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่การตลาด ดังนี้

1.เพศชายหรือหญิง อายุไม่เดิน 30 ปี
2.ปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ
3.มีประสบการณ์สายงาน marketing , retail or relate อย่างน้อย 1-2 ปี
4.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
5.อัตราเงินเดือน ไม่เกิน 30000 บาท พิจารณาตามประสบการณ์

สนใจสอบถามเพิ่มเติมโทร 081-8680461
E-mail : jobs@personnelconsultant.co.th

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Address

Birth Place

Tel

E-Mail*

Expected Salary

Available Work Place

1:
2:
3:
4:

Apply for Job

1:
2:
3:
4:

Educational History

Institution:
Major Subject:
Grade:
Degree:
Year:

Experience of Job(1)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(2)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(3)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Comfirmed