รับสมัคร Interpreter สื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดี ทำงานปราจีน สนใจติดต่อศรัณยา 063-9053091

2018.01.11

ประเภทธุรกิจ MANUFACTURING
ตําแหน่ง Interpreter
เงินเดือน 30,000-50,000
สถานที่ทํางาน ปราจีนบุรี

Detail

  • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง
  • อายุ23-35
  • ภาษาญี่ปุ่น

บริษัททำเกี่ยวกับการผลิตชิ้นส่ววนรถยนต์
ทำงานนิคม304 ปราจีนบุรี
ทำงานวันจันทร์-เสาร์(เสาร์เว้นเสาร์) 8:00-17:00

คุณสมบัติ
- อายุไม่เกิน 35 ปี
- สื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดี

สนใจติดต่อศรัณยา 063-9053091

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Address

Birth Place

Tel

E-Mail*

Expected Salary

Available Work Place

1:
2:
3:
4:

Apply for Job

1:
2:
3:
4:

Educational History

Institution:
Major Subject:
Grade:
Degree:
Year:

Experience of Job(1)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(2)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(3)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Comfirmed