**รับสมัครด่วน-Warehouse Supervisor **

2011.05.14

ประเภทธุรกิจ Plastics for Electronics/Automotive Part
ตําแหน่ง Warehouse Supervisor
เงินเดือน 14000-20000
สถานที่ทํางาน Amatanakorn IE,Chonburi

Detail

Manage & control to warehouse.

  • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง
  • อายุ23-30
  • ภาษาThai-English

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Address

Birth Place

Tel

E-Mail*

Expected Salary

Available Work Place

1:
2:
3:
4:

Apply for Job

1:
2:
3:
4:

Educational History

Institution:
Major Subject:
Grade:
Degree:
Year:

Experience of Job(1)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(2)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(3)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Comfirmed 


????????????????????????????? ??????????????????????????? ????????????? ?????????? ??????????????????????????????????????????? ??????????? ???????????? ?.?????? ?????????????????????? Warehouse Supervisor ????????????????????

1.?????????????? ???? 23-30 ??
2.???????????????????????????????????
3.????????????????????????????????????????????????????????????? 1-2 ??
4.??????????????????????

** ??????????????????????????? ?????? 02-2608454/081-8680461 ?????????????? khanittha@pcmt.in.th **