*** ด่วนมาก ตำแหน่ง Shipping Officer / ออฟฟิศสาทรค่ะ ***

2011.05.25

ประเภทธุรกิจ Export for Textile
ตําแหน่ง Shipping Officer
เงินเดือน 14000-20000
สถานที่ทํางาน Sathorn,Bangkok

Detail

Handle export logistics tasks and document.

  • คุณสมบัติ เพศหญิง
  • อายุ27-32
  • ภาษาEnglish

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Address

Birth Place

Tel

E-Mail*

Expected Salary

Available Work Place

1:
2:
3:
4:

Apply for Job

1:
2:
3:
4:

Educational History

Institution:
Major Subject:
Grade:
Degree:
Year:

Experience of Job(1)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(2)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(3)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Comfirmed 


?.????????????????????????????????????????? ???????????? ??????????????????????????? ?????????????????? 1 ????? ??????????????????

1.??????????????? ??????????? 27-32 ??
2.??????????????????????????????????????????
3.????????????????????????????????? ?????????????/??????? ??????????????????? ??????-????????????????? 1-2 ??
4.????????????????????????????

** ???????????????????????????? 02-2608454/081-8680461 ?????????????? khanittha@pcmt.in.th ***