บัญชี/ประจำโรงงานแถวลาดปลาเค้า/พหลโยธิน/โรงงานผลิตพลาสติก-เส้นใยไนลอน-ฟิล์มกรองแสง/เพศชายหรือหญิง/อายุไม่เกิน25ปี/ภาษาอังกฤษพอใช้

2011.05.31

ประเภทธุรกิจ Manufacturing
ตําแหน่ง Accounting
เงินเดือน 15,000
สถานที่ทํางาน พหลโยธิน

Detail

  • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง
  • อายุ25
  • ภาษาอังกฤษพอใช้

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Address

Birth Place

Tel

E-Mail*

Expected Salary

Available Work Place

1:
2:
3:
4:

Apply for Job

1:
2:
3:
4:

Educational History

Institution:
Major Subject:
Grade:
Degree:
Year:

Experience of Job(1)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(2)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(3)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Comfirmed 
?????????????? ??????????? 25 ?? ???????????????????? ????????????????????????????? ????????????????????????? ????????????????????????? ????????????????? ?????????????????????????????????

?????? ???????? ??? 081-8392314 ?????????????? ????? nattanan@personnelconsultant.co.th