รับด่วน!!วิศวกรหลายอัตรา/โรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเลคทรอนิคส์/ประจำนิคมสหรัตนคร-จ.อยุธยา/เพศชายหรือหญิง/อายุไม่เกิน27ปี/ไม่เน้นภาษาอังกฤษ

2011.05.31

ประเภทธุรกิจ ผลิตชิ้นส่วนอิเลคทรอนิคส์
ตําแหน่ง วิศวกร
เงินเดือน 15,000
สถานที่ทํางาน นิคมสหรัตนคร/จ.อยุธยา

Detail

  • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง
  • อายุไม่เกิน27ปี
  • ภาษาไม่เน้นภาษาอังกฤษ

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Address

Birth Place

Tel

E-Mail*

Expected Salary

Available Work Place

1:
2:
3:
4:

Apply for Job

1:
2:
3:
4:

Educational History

Institution:
Major Subject:
Grade:
Degree:
Year:

Experience of Job(1)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(2)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(3)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Comfirmed 

?????? ???????? ??? 081-8392314 ?????????????? ????? nattanan@personnelconsultant.co.th