** ด่วน!! Sales-Service Engineer//Bangkok office **

2011.06.01

ประเภทธุรกิจ Trading-Machine & Robot
ตําแหน่ง Sales - Service Engineer
เงินเดือน 15000-30000
สถานที่ทํางาน Bangkok

Detail

Sales and after-sales services of electric machines.

  • คุณสมบัติเพศชาย
  • อายุ21-35
  • ภาษาThai-English

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Address

Birth Place

Tel

E-Mail*

Expected Salary

Available Work Place

1:
2:
3:
4:

Apply for Job

1:
2:
3:
4:

Educational History

Institution:
Major Subject:
Grade:
Degree:
Year:

Experience of Job(1)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(2)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(3)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Comfirmed 


????????????????????????????????????????????? CNC, ask ROBOT??????? SYSTEM ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????? ???????????????????????? ***
??????????????????? Sales-Service Engineer ?????????

1.?????????????? ???? 21-35 ??
2.??????????????????????????????????? ?????????????,??????????????,?????????????????,????????????
3.???????????? 0-2 ?? ???????????????????????? ????????????????????????????????????????
4.????????????????????????????
5.?????????????????????????????????


**???????????????????????????? 02-2608454/081-8680461 ?????????????? khanittha@pcmt.in.th ***