ตำแหน่งงาน3D CG DESIGNER//เพศชายหรือหญิง//บริษัทเกี่ยวกับภาพยนตร์แอนิเมชั่น//กรุงเทพฯ

2011.06.02

ประเภทธุรกิจ COMPUTER GRAPHIC DESIGN
ตําแหน่ง 3D COMPUTER GRAPHIC DESIGNER
เงินเดือน N/A
สถานที่ทํางาน BANGKOK

Detail

3D CG DESIGNER//เพศชายหรือหญิง//บริษัทเกี่ยวกับภาพยนตร์แอนิเมชั่น//กรุงเทพฯ

  • คุณสมบัติ男性 女性
  • อายุ21-35
  • ภาษาENGLISH

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Address

Birth Place

Tel

E-Mail*

Expected Salary

Available Work Place

1:
2:
3:
4:

Apply for Job

1:
2:
3:
4:

Educational History

Institution:
Major Subject:
Grade:
Degree:
Year:

Experience of Job(1)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(2)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(3)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Comfirmed 


??????????????(?????????????????????) ??????????????????????????????? 3???? ?????????????? 3D CG Designer ?????????????????????????????????? ??????????????????????????? ?????????????? ??????????????????????? ??????????????-????? ??????????????????? 081-8896277 / 02-2608454 ???? piyanan@pcmt.in.th