รับสมัคร “บัญชีจบใหม่” กรุงเทพ-พระราม 4

2011.06.15

ประเภทธุรกิจ
ตําแหน่ง Accounting
เงินเดือน 11,000
สถานที่ทํางาน พระราม4

Detail

  • คุณสมบัติ เพศหญิง
  • อายุ21-25ปี
  • ภาษาไทย

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Address

Birth Place

Tel

E-Mail*

Expected Salary

Available Work Place

1:
2:
3:
4:

Apply for Job

1:
2:
3:
4:

Educational History

Institution:
Major Subject:
Grade:
Degree:
Year:

Experience of Job(1)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(2)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(3)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Comfirmed ????????????????
??????
????????? 11000
?????????????????

?????????? ????????? 081-9017339
????? meanpare@personnelconsultant.co.th