ผู้จัดการฝ่ายบุคคล/ประจำออฟฟิศสีลม/บริษัทนำเข้าชิ้นส่วนอิเลคทรอนิคส์/เพศชายหรือหญิง/อายุไม่35-45ปี/มีประสบการณ์อย่างน้อย5-10ปีขึ้นไป/พูดสื่อสารภาษาอังกฤษได้

2011.06.15

ประเภทธุรกิจ นำเข้าและผลิตชิ้นส่วนอิเลคทรอนิคส์
ตําแหน่ง ผู้จัการฝ่ายบุคคล
เงินเดือน ตามประสบการณ์
สถานที่ทํางาน

Detail

  • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง
  • อายุ35-45
  • ภาษา

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Address

Birth Place

Tel

E-Mail*

Expected Salary

Available Work Place

1:
2:
3:
4:

Apply for Job

1:
2:
3:
4:

Educational History

Institution:
Major Subject:
Grade:
Degree:
Year:

Experience of Job(1)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(2)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(3)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

Resume


ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.

 Comfirmed 
Male / Female, medicine age 35 – 45 years .
•Bachelors degree or higher in HR Management or General Management.
•At least 10 years experience in HRM, sales HRD.
•Have HRM work experience in more than 100 staffs Manufacturing company .
•Knowledge of overall business strategy and operations including business processes.
•Strong interpersonal and communications skills.
•Good command of English ( if be able to communication in Japanese is advantage ) and Computer Literature.

?????????? NATTANAN ??? 081-8392314, 02-2608454