** ล่ามภาษาญี่ปุ่น //ไม่เน้นประสบการณ์ //ญี่ปุ่นระดับ 3 ขึ้นไป – ปทุมธานี**

2011.06.16

ประเภทธุรกิจ Manufacturing-Plastics
ตําแหน่ง Interpreter Japanese
เงินเดือน 15000-30000
สถานที่ทํางาน Navanakorn,Pathumthani

Detail

Interpreter, Translator and administrator jobs.

  • คุณสมบัติ เพศหญิง
  • อายุ21-35
  • ภาษาJapanese Level 3 up.

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Address

Birth Place

Tel

E-Mail*

Expected Salary

Available Work Place

1:
2:
3:
4:

Apply for Job

1:
2:
3:
4:

Educational History

Institution:
Major Subject:
Grade:
Degree:
Year:

Experience of Job(1)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(2)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(3)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Comfirmed 


?????????????????????????????????????????? ????????????????????? ???? ????????? ??????? ???????????????????? ?.???????? ??????????????????? ???????????????

1. ??????????????? ???? 21-35 ??
2. ??????????????????????????????????????????????
3. ????????????????????????????? ???? ??????????? (????????? 3 ??????)
4. ??????????????????????????? 0-2 ?? (??????????????????????????????????????????????)
5. ???????????????????????????? ?.???????????

*** ???????????????????????????? 02-2608454/081-8680461 ?????????????? khanittha@pcmt.in.th ***