***รับเจ้าหน้าที่การตลาด มีประสบการณ์เกี่ยวกับประกันวินาศภัย ทำงานที่เพลินจิต***

2011.06.21

ประเภทธุรกิจ Non-life insurance
ตําแหน่ง Marketing Executive
เงินเดือน -18,000
สถานที่ทํางาน เพลินจิต

Detail

ติดต่อแนะนำบริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท

  • คุณสมบัติ เพศหญิง
  • อายุ25-30
  • ภาษาสื่อสารภาษาอังกฤษได้

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Address

Birth Place

Tel

E-Mail*

Expected Salary

Available Work Place

1:
2:
3:
4:

Apply for Job

1:
2:
3:
4:

Educational History

Institution:
Major Subject:
Grade:
Degree:
Year:

Experience of Job(1)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(2)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(3)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

Resume


ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.

 Comfirmed 


?????????? ???????? 081-8249958, buy cialis 02-2608454
E-mail: siriwan@personnelconsultant.co.th