รับด่วน***ล่ามภาษาญี่ปุ่น***ทำงานที่อยุธยาบ.เปิดใหม่

2011.06.21

ประเภทธุรกิจ Autopart: compressor
ตําแหน่ง Interpreter
เงินเดือน -35,000
สถานที่ทํางาน นิคมโรจนะ จ.อยุธยา

Detail

บ.เปิดใหม่ทำงานจันทร์-ศุกร์

  • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง
  • อายุ24-35
  • ภาษาสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ดี

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Address

Birth Place

Tel

E-Mail*

Expected Salary

Available Work Place

1:
2:
3:
4:

Apply for Job

1:
2:
3:
4:

Educational History

Institution:
Major Subject:
Grade:
Degree:
Year:

Experience of Job(1)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(2)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(3)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Comfirmed 


?????????? ???????? 081-8249958, nurse 02-2608454
E-mail: siriwan@personnelconsultant.co.th