ด่วนมาก! รับสมัคร “Merchandiser” ทำที่โฮจิมิน ประเทศเวียดนาม/เพศหญิง-ชาย,สื่อสารภาษาเวียดนามได้ *ยินดีรับจบใหม่ สายงานบริหารหรือการตลาด*

2011.08.15

ประเภทธุรกิจ Manufacturing & Export Men's and Lady's wear
ตําแหน่ง Merchandiser
เงินเดือน Nego
สถานที่ทํางาน Ho Chi Minh City - Vietnam (Int. Bangkok)

Detail

1.) Responsible in product management and planing to increase sales volume and sales distribution with also creating straegy for marketing opportunity. 2.) Provide new marketing and Fashion products distributor in Vietnam.

  • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง
  • อายุ25-30 Years old.
  • ภาษา- English good. - Vietnam very good.

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Address

Birth Place

Tel

E-Mail*

Expected Salary

Available Work Place

1:
2:
3:
4:

Apply for Job

1:
2:
3:
4:

Educational History

Institution:
Major Subject:
Grade:
Degree:
Year:

Experience of Job(1)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(2)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(3)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Comfirmed 
????????????????????  ?????????????????????????????? 

??????????????? Merchandiser  (2 ???????)

???????????????????   ????????????? ???????  ?????? ????????

?????????????? ???????????????  ??????? ???????????? , here ??????? ???????????????????????

??????????????????????  ??????????????????????

?????????? ?????? ??? 087-0663111 , 02-2608454
??????????????????? jiraporn@personnelconsultant.co.th