รับสมัคร Process (chemical) /จบด้านเคมีหรือเกี่ยวข้อง/มีประสบการณ์ด้านเคมี/ประจำชลบุรี/สนใจติดต่อ 089-9269808 พรพิมล

2020.07.17

ประเภทธุรกิจ MANUFACTURING-CHEMICAL
ตําแหน่ง PROCESS ENGINEER
เงินเดือน 18000-35000
สถานที่ทํางาน CHONBURI

Detail

1. มีส่วนร่วมรับผิดชอบงานในกระบวนการแก้ไขปัญหาหน้างานและเรื่องร้องเรียน 2. ออกเอกสารการปฏิบัติงาน เช่น WI แบบฟอร์ม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิต 3. ติดตามผลการแก้ไขปัญหาและรายงานผู้บังคับบัญชา 4. เข้าร่วมประชุม ตรวจประเมิน และการเข้าเยี่ยมชมโรงงานของลูกค้า 5. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 27-33

ภาษา สามารถสื่อสารได้ระดับปานกลาง-ระดับดี


คุณสมบัติเพิ่มเติม
– มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวกับด้านเคมี
– จบการศึกษาปริญญาตรี -โท สาขาวิศวะกรรมเคมี หรือที่เกี่ยวข้องกับเคมี
– สามารถทำงานวันเสาร์ได้

สนใจ/สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อโทร 089-9269808 พรพิมล, E-mail: pornpimon@personnelconsultant.co.th

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 25 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed