เปิดรับตำแหน่งงาน — Sales Engineer


ประเภทธุรกิจ
ตําแหน่ง
เงินเดือน
สถานที่ทํางาน

Detail


คุณสมบัติ

อายุ

ภาษา

We’d like to seek the person who can training in JAPAN few months.
– Male
– 21-28 years (New graduates OK)
– must have Engineering background, skills, knowledge
– English skill : Business level (must)
– Japanese skill : Better
– Support customers in Thailand and contact to Japanese Head Office

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 25 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed