เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง — Sales / Sales Engineer (Machine&CAD System)


ประเภทธุรกิจ Trading - Machine & CAD system
ตําแหน่ง Sales / Sales Engineer (Machine&CAD System)
เงินเดือน 20000-30000
สถานที่ทํางาน Bangkok

Detail


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 23-40

ภาษา Good command in English

Type of Business : Trading Machine from Japan and Korea etc. Software of CAD/CAM Installation, Training, Service and Maintenance
Main Products : Machine tool and CAD CAM software
Position: CAD sales / machine sales

– Age: under 40
– Gender: Regardless of gender
– Salary 20,000 to 30,000
– Language level: English available
– driver’s license
– Experienced in sales , sale engineer 2-3 years up

Working hours: 8:00 ~ 17:00

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 25 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed