เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง –QC

2021.04.24

ประเภทธุรกิจ 【MFG】Steel/Metal 【MFG】Autoparts 【TRD】Precision Parts 【TRD】Machinery 【MFG】Machinery 【MFG】Precision Parts 【MFG】PC/Telecom/OA 【MFG】Automotive Parts 【MFG】Home Aplliance/AV/Game Products
ตําแหน่ง QC
เงินเดือน 10000-35000
สถานที่ทํางาน

Detail


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 28-45

ภาษา English -Intermediate Japanese -unknown

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 25 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed