***รับตำแหน่ง RECEPTIONIST *** ถนนสาทร กรุงเทพ !! ทำงาน จันทร์-ศุกร์ บริษัทธุรกิจน้ำมัน

2011.10.07


ประเภทธุรกิจ MANUFACTURING:OIL
ตําแหน่ง RECEPTION
เงินเดือน 15,000-18,000
สถานที่ทํางาน ถนนสาทร กทม.

Detail

  • คุณสมบัติ เพศหญิง
  • อายุ23-29
  • ภาษาภาษาอังกฤษ ดีเยี่ยม


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed 

***?????????? RECEPTIONIST *** ??????? ??????? !! ????? ??????-????? ?????????????????? ??????????? – ????? (8.00-16.30)

???????????????????
1.??? ???????? ??????? 29 ??
2.?????????????????
3.?????????????????????????????????????????????????

?????????????????????????? 081-9175569 (??????????:????), buy cialis ???.02-260-8454(10 Line)