รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำโรงงานที่นิคมปิ่นทอง (ชลบุรี)

2011.11.07ประเภทธุรกิจ CHEMICAL
ตําแหน่ง ADMINISTRATOR AND SALE-COORDINATOR
เงินเดือน 12,000 หรือขึ้นอยู่กับประสบการณ์
สถานที่ทํางาน นิคมปิ่นทอง ชลบุรี

Detail
  • คุณสมบัติ เพศหญิง

  • อายุ24-30

  • ภาษาสื่อสารได้พอใช้
Name *


Sex


Birthday *

Day Month Year


Address


Birth Place


Tel


E-Mail*


Expected Salary


Available Work Place

1:

2:

3:

4:


Apply for Job

1:

2:

3:

4:


Educational History

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:


Experience of Job(1)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Experience of Job(2)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Experience of Job(3)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Ability of Language

English: / Japanese:


Remark


Resumeประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


 Comfirmed ???????????????????????????????????? ??????? 081-8278477

???? waraporn@personnelconsultant.co.th