รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำโรงงานที่นิคมปิ่นทอง (ชลบุรี)

2011.11.07


ประเภทธุรกิจ CHEMICAL
ตําแหน่ง ADMINISTRATOR AND SALE-COORDINATOR
เงินเดือน 12,000 หรือขึ้นอยู่กับประสบการณ์
สถานที่ทํางาน นิคมปิ่นทอง ชลบุรี

Detail

  • คุณสมบัติ เพศหญิง
  • อายุ24-30
  • ภาษาสื่อสารได้พอใช้


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed 

???????????????????????????????????? ??????? 081-8278477
???? waraporn@personnelconsultant.co.th