ด่วน!! เซลล์โลจิสติกส์ ออฟฟิศพระราม9

2011.11.11


ประเภทธุรกิจ LOGISTICS
ตําแหน่ง SALES
เงินเดือน 15,000-25,000
สถานที่ทํางาน RAMA 9

Detail

  • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง
  • อายุ-30
  • ภาษาENGLISH


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed 

???????????????????? ???????????? 9 ???????
?????? ???? ????
???????????30??
????????????????????????? ???? ???????????????????????
?????????? ??? ?????????????
????????????????????????
???????????-????? 8.30-17.30 ??? ?????????????????????
?????????????15, help 000-25,000(??????????????????? ??????????????)
???????????????????????????
?????????? ???? 089-2068341
email : nutta@pcmt.in.th