ด่วน!! รับสมัครล่ามภาษาญี่ปุ่น ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 40ปี ที่นิคมสยามอีสเทิร์น จ.ระยอง สวัสดิการดี

2011.11.11


ประเภทธุรกิจ MANUFACTURING - AUTOMOTIVE PARTS
ตําแหน่ง INTERPRETER
เงินเดือน N/A
สถานที่ทํางาน RAYONG

Detail

WORK AT SIAM EASTERN I.E.

  • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง
  • อายุ-40
  • ภาษาJAPANESE


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed 

???????????????  ??????????????????????????????-?? ??????????? ??????????? 40 ?? ?????????????????? ????? ?-? (??????????????) ???????????????????? ?.????? ???????????? ??????? ???????????????????? ????? ??????  ?????????????????????? ?????2 ????? 081-8703177 ???? pornpimol@personnelconsultant.co.th