ด่วน!! รับสมัครล่ามภาษาญี่ปุ่น ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 40ปี ที่นิคมสยามอีสเทิร์น จ.ระยอง สวัสดิการดี

2011.11.11ประเภทธุรกิจ MANUFACTURING - AUTOMOTIVE PARTS
ตําแหน่ง INTERPRETER
เงินเดือน N/A
สถานที่ทํางาน RAYONG

Detail


WORK AT SIAM EASTERN I.E.  • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง

  • อายุ-40

  • ภาษาJAPANESE
Name *


Sex


Birthday *

Day Month Year


Address


Birth Place


Tel


E-Mail*


Expected Salary


Available Work Place

1:

2:

3:

4:


Apply for Job

1:

2:

3:

4:


Educational History

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:


Experience of Job(1)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Experience of Job(2)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Experience of Job(3)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Ability of Language

English: / Japanese:


Remark


Resumeประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


 Comfirmed 

???????????????  ??????????????????????????????-?? ??????????? ??????????? 40 ?? ?????????????????? ????? ?-? (??????????????) ???????????????????? ?.????? ???????????? ??????? ???????????????????? ????? ??????  ?????????????????????? ?????2 ????? 081-8703177 ???? pornpimol@personnelconsultant.co.th