**รับสมัครตำแหน่ง SALES**MD TOWER / BANGNA

2011.11.30


ประเภทธุรกิจ MANUFACTURING - AUTOMOTIVE PAST
ตําแหน่ง SALES
เงินเดือน 20,000-40,000
สถานที่ทํางาน MD TOWER / BANGNA

Detail

ตำแหน่งเซลล์จะไม้เน้นในเรื่องของการทำยอดจะดูแลและรักษาฐานลูกค้าเดิมของบริษัท บริษัทจะไม่มีค่า COMISSION ให้

  • คุณสมบัติเพศชาย
  • อายุ25-30
  • ภาษาสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องตินได้ดี เพราะ ต้องสามารถเขียนรายงานหรือสื่อสารกับลูกค้าโดยใช้ภาษาอังกฤษ


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed 

**??????????????? SALES**MD TOWER / BANGNA ??????????????????????????????????? ??????????????? GATEWAY (??????????) ?????????????????? ?????MD TOWER (?????) ?????????????? ??? ????? ???? 8.00 – 17.30 ?.

?????????
1.??????
2.??????????? 30 ??
3.????????????????????????? 1 ??
4.????????????????
5.???????????????????????????????????
6.??????????????????????????????????????????????????

????????????????????????????? ??? 081-9175569 : ?????????? (????)