**รับสมัครตำแหน่ง SALES JAPANESE ด่วนๆ**บริษัทเปิดใหม่**OCEAN TOWER 2/กรุงเทพ**

2011.12.01


ประเภทธุรกิจ TRADING - LABEL
ตําแหน่ง SALES JAPANESE
เงินเดือน 40,000-50,000
สถานที่ทํางาน OCEAN TOWER 2/กรุงเทพ

Detail

- ตำแหน่ง SALES JAPANESE นี้ไม่ต้องหาฐานลูกค้าใหม่ บริษัทมีฐานลูกค้าเดิมให้ หน้าที่คือคอยดูแลและประสานงานให้ลูกค้าและบริษัท

  • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง
  • อายุ25-35 ปี
  • ภาษา- มีทักษะในการใช้ภาษาญี่ปุ่นที่ดี


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed 

**??????????????? SALES ?????**??????????????**OCEAN TOWER 2/???????**
??????????????????????????????????????????????????? LABEL ?????????????? – ????? ???? 8.30-17.30 ?.

?????????
1.??? ??? / ????
2.???? 25 – 35 ??
3.????????????????????????????
4.?????????????????????
5.????????????????????????????? (????????????????????????????????)

?????????????????????????????????????? : 081-9175569 (?????????? – ????)