ด่วน! *รับสมัคร SALE COODINATOR* : ทำงานที่กิ่งแก้ว-บางพลี

2011.12.06


ประเภทธุรกิจ TRADING - EQUIPMENT (TOOL,NUT,SCREW)
ตําแหน่ง SALE COODINATOR
เงินเดือน 12,000-15,000
สถานที่ทํางาน กิ่งแก้ว,บางพลี

Detail

  • คุณสมบัติ เพศหญิง
  • อายุ23-35
  • ภาษา


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed 

***??????????????????/SALE COODINATOR/??????***
????TRADING – EQUIPMENT (TOOL, medicine NUT,SCREW)
?????????????????????????,?????? ????????????
??????????????????-?????(??????????????) 08.30-17.30?.

?????????
1.???????
2.????23-35
3.??????????????????????
4.??????????????????????????????????????

?????????? ??????? 087-04725777 ???? sunanta@pcmt.in.th