** เปิดรับตำแหน่ง IMPORT&EXPORT ** พื้นที่การทำงาน ซอยลาดพร้าว 28/กรุงเทพ** LOGISTICS

2011.12.20


ประเภทธุรกิจ LOGISTICS
ตําแหน่ง IMPORT&EXPORT
เงินเดือน 15,000-20,000 (สามารถต่อรองได้เพราะบริษํทจะพิจารณาจากประสบการณ์และความสามารถ)
สถานที่ทํางาน ซอยลาดพร้าว 28/กรุงเทพ

Detail

  • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง
  • อายุไม่จำกัดอายุ
  • ภาษาสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องตันได้เพราะต้องส่ง E - MAIL โดยใช้ภาษาอังกฤษ


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed 

?????????????? IMPORT&EXPORT ??????????????????????????????????? 28 ??????????????????????????????? LOGISTICS ????????? 8.30 – 17.30 ?. ????? ? – ? ??? ??????????????

????????????????????????????? 081-9175569 (???????)