** เปิดรับตำแหน่ง IMPORT&EXPORT ** พื้นที่การทำงาน ซอยลาดพร้าว 28/กรุงเทพ** LOGISTICS

2011.12.20



















ประเภทธุรกิจ LOGISTICS
ตําแหน่ง IMPORT&EXPORT
เงินเดือน 15,000-20,000 (สามารถต่อรองได้เพราะบริษํทจะพิจารณาจากประสบการณ์และความสามารถ)
สถานที่ทํางาน ซอยลาดพร้าว 28/กรุงเทพ

Detail




  • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง

  • อายุไม่จำกัดอายุ

  • ภาษาสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องตันได้เพราะต้องส่ง E - MAIL โดยใช้ภาษาอังกฤษ
















Name *


Sex


Birthday *

Day Month Year


Address


Birth Place


Tel


E-Mail*


Expected Salary


Available Work Place

1:

2:

3:

4:


Apply for Job

1:

2:

3:

4:


Educational History

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:


Experience of Job(1)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Experience of Job(2)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Experience of Job(3)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Ability of Language

English: / Japanese:


Remark


Resume



ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


 Comfirmed 







?????????????? IMPORT&EXPORT ??????????????????????????????????? 28 ??????????????????????????????? LOGISTICS ????????? 8.30 – 17.30 ?. ????? ? – ? ??? ??????????????


????????????????????????????? 081-9175569 (???????)