** รับสมัคร OFFICER **พื้นที่การทำงาน JASMINE TOWER /แจ้งวัฒนะ***

2012.01.18


ประเภทธุรกิจ INSURANCE & TAX (CONSULTANT)
ตําแหน่ง OFFICER
เงินเดือน 12,000-17,000 ขึ้นอยู่กับทักษะในการใช้ภาษา(สามารถต่อรองได้)
สถานที่ทํางาน JASMINE TOWER /แจ้งวัฒนะ

Detail

  • คุณสมบัติ เพศหญิง
  • อายุไม่เกิน 30 ปี
  • ภาษา*** ต้องมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษที่ดี


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed 

???????????? 1 ??????? ???????????????????? (OFFICER) ????????????????????????????????????????????????????????????? ????????? ????? ?????? – ????? ????????? 8.30-17.30 ??????????????? JASMINE TOWER /?????????

?????????
1.???????
2.??????????? 30 ??
3.????????????????????????
4.??????????????????????
5.??????????????????????? JASMINE TOWER /????????? ???
6.?????????????????????????????
7.???????????????????????????(????????????????????????????????????????????????????)

****?????????? ??????? : 081-9175569