*** รับสมัคร PRODUCTION MANAGER 1 ตำแหน่ง *** ตอนนี้บริษัทอยู่ที่นิคม HI TECH อยุธยา แต่จะย้ายไปอยู่ที่ นิคม AMATA ชลบุรี ในเดือน มีนาคม

2012.01.26


ประเภทธุรกิจ MANUFACTURING : WIRE HARNESS
ตําแหน่ง PRODUCTION MANAGER
เงินเดือน 40,000-80,000 (สามารถต่อรองได้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และทักษะความสามารถ)
สถานที่ทํางาน ตอนนี้บริษัทอยู่ที่นิคม HI TECH อยุธยา แต่จะย้ายไปอยู่ที่ นิคม AMATA ชลบุรี ในเดือน มีนาคม

Detail

ตำแหน่งงาน PRODUCTION MANAGER จะมีลักษณะงานใกล้เคียงกับการเป็น FACTORY MANAGER ***ตอนนี้บริษัทอยู่ที่นิคม HI TECH อยุธยา แต่จะย้ายไปอยู่ที่ นิคม AMATA ชลบุรี ในเดือน มีนาคม ** ในการสัมภาษณ์จะเป็นที่ โรงงานนิคม HI TECH อยุธยา หรือ ที่ PERSONNEL CONSULTANT อโศก ก่อน แต่อาจจะไปเริ่มงานที่ AMATA ชลบุรี **บริษัทจะชี้แจ้งรายละเอียดอีกครั้งในวันนัดสัมภาษณ์

  • คุณสมบัติเพศชาย
  • อายุ28-35 ปี
  • ภาษามีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้ดี


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed 

*** ???????? PRODUCTION MANAGER 1 ??????? *** ??????????????????????? HI TECH ?????? ?????????????????? ???? AMATA ?????? ??????? ?????? ?????? ????? ?????? – ?????(??????????????) 8.00-17.00 ?. ?????????? MANUFACTURING : WIRE HARNESS

???????????????????
1.??????
2.???? 28-35 ??
3.??????????????????????????????? (??????????????????????????????????)
4.???????????????????????? PRODUCTION ???????????? 3 ??
5.???????????????????????????? ??????????????????? **??????????????**

????????????????????????????? ; 081-9175569 (??????????/????)