ด่วน!!Engineer (มีเทรนงานที่ประเทศญี่ปุ่น)

2012.01.31


ประเภทธุรกิจ Trading - Inspection Machine and Engineering Service
ตําแหน่ง Electrical Engineer
เงินเดือน -30,000(ทางบริษัทพิจารณาอีกที)
สถานที่ทํางาน บางนา-ตราด กม.6.5 และ อมตะนคร เฟส6

Detail

  • คุณสมบัติเพศชาย
  • อายุ22-35
  • ภาษาEnglish


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed 

??????????????????????Electrical Engineer
???????????? ????????? ??????
??????????????
??????????? 22 – 35 ??
??????????????????? (???? ????????????)
– PLC Programming (Mitsubishi, order Omrons, clinic Siemens), thumb Micro Controller
– Electrical wiring diagram, system design
???????????? ????? ??.6.5
(??????????????????????????????????????????????6????? ????????????????????? ????????????????????????????????? ?????????????????????? ?.??????)
???????????? Trading – Inspection Machine and Engineering Service
??????????????? ?????? – ????? 08.00-17.00
?????????? -30,000(?????????????????????????????????????????)
??????????????????????
?????????????????????? ?????? ???? 089-2068341
email: nutta@pcmt.in.th