รับสมัครตำแหน่ง..เซล์ลเมเนเจอร์..เพศชาย/หญิง..ทำงานที่นิคมบางพลี..มีรถส่วนตัว..มีทักษะภาษาอังกฤษดี

2012.02.01ประเภทธุรกิจ โรงงานเกี่ยวกับพริ้นติ้ง
ตําแหน่ง เซล์ลเมเนเจอร์
เงินเดือน OPEN
สถานที่ทํางาน นิคมบางพลี

Detail
  • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง

  • อายุ27-40

  • ภาษาอังกฤษ
Name *


Sex


Birthday *

Day Month Year


Address


Birth Place


Tel


E-Mail*


Expected Salary


Available Work Place

1:

2:

3:

4:


Apply for Job

1:

2:

3:

4:


Educational History

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:


Experience of Job(1)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Experience of Job(2)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Experience of Job(3)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Ability of Language

English: / Japanese:


Remark


Resumeประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


 Comfirmed ?????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????


?????????

1.??????????????

2.???????????27-40 ??

3.?????????????????????? 5 ???????? ???? ????????????????????? 4 ??????????

4.???????????????????

5.????????? 7.50-16.50 ?. ??????????????

6.????????????????????????


?????????? ?????? ??????????? 083-8165611

Email – kesinee@personnelconsultant.co.th