** เปิดรับตำแหน่ง ล่ามภาษาญี่ปุ่น **โรงงานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป (สมุทรสาคร/อ้อมน้อย)

2012.02.03



















ประเภทธุรกิจ โรงงานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป
ตําแหน่ง ล่ามภาษาญี่ปุ่น
เงินเดือน 25,000-30,000
สถานที่ทํางาน สมุทรสาคร/อ้อมน้อย

Detail




  • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง

  • อายุไม่เกิน 35 ปี

  • ภาษา-มีทักษะภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษค่อนข้างดี
















Name *


Sex


Birthday *

Day Month Year


Address


Birth Place


Tel


E-Mail*


Expected Salary


Available Work Place

1:

2:

3:

4:


Apply for Job

1:

2:

3:

4:


Educational History

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:


Experience of Job(1)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Experience of Job(2)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Experience of Job(3)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Ability of Language

English: / Japanese:


Remark


Resume



ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


 Comfirmed 







** ?????????????? ??????????????? **??????????????????????????? (?????????/????????) ???????? 2 ???????????????????????????? 304 INDUSTRIAL PARK (??????????) **?????????????????????????? 8.00-17.00 ? .


?????????

1.??? ? / ?

2.??????????? 35 ??

3.???????????????????????

4.???????????????????????????????

5.**??????????????? ???? ??????????????????


-*****- ????????????????????????????? ??????????(????) ; 081-9175569