** เปิดรับตำแหน่ง ล่ามภาษาญี่ปุ่น **โรงงานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป (สมุทรสาคร/อ้อมน้อย)

2012.02.03


ประเภทธุรกิจ โรงงานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป
ตําแหน่ง ล่ามภาษาญี่ปุ่น
เงินเดือน 25,000-30,000
สถานที่ทํางาน สมุทรสาคร/อ้อมน้อย

Detail

  • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง
  • อายุไม่เกิน 35 ปี
  • ภาษา-มีทักษะภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษค่อนข้างดี


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed 

** ?????????????? ??????????????? **??????????????????????????? (?????????/????????) ???????? 2 ???????????????????????????? 304 INDUSTRIAL PARK (??????????) **?????????????????????????? 8.00-17.00 ? .

?????????
1.??? ? / ?
2.??????????? 35 ??
3.???????????????????????
4.???????????????????????????????
5.**??????????????? ???? ??????????????????

-*****- ????????????????????????????? ??????????(????) ; 081-9175569