รับสมัครตำแหน่ง..PRESS ENGINEER..จำนวน 2 ตำแหน่ง ด่วน..เพศชาย/หญิง..ทำงานที่นิคมอมตะซิตี้-ระยอง..มีประสบการณ์PRESS ENGINEER..จะต้องไปทดลองงานที่ประเทศญี่ปุ่น 3 เดือน

2012.02.06ประเภทธุรกิจ PRESS,DIE CASTING PART
ตําแหน่ง PRESS ENGINEER
เงินเดือน 30,000-50,000
สถานที่ทํางาน นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้-ระยอง

Detail
  • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง

  • อายุ28-37

  • ภาษาอังกฤษระดับปานกลาง
Name *


Sex


Birthday *

Day Month Year


Address


Birth Place


Tel


E-Mail*


Expected Salary


Available Work Place

1:

2:

3:

4:


Apply for Job

1:

2:

3:

4:


Educational History

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:


Experience of Job(1)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Experience of Job(2)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Experience of Job(3)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Ability of Language

English: / Japanese:


Remark


Resumeประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


 Comfirmed ??????????????? press, site die casting part ?????????????????????????????????? ???????? ?????????????????????????? 3 ????? ?????????????????????????????????????????

?????????

1.??????/????..???????? 2 ?????….????

2.???? 28-37 ??

3.????????? 08.30-17.30 ?. ?????????????????

4.?????????????????????????????????????? press,die casting part

5.??????????????????????????????????-????????

6.???????????????????????????????? 3 ?????

7.???????????????????????????


?????????? ?????? ??????????? …089-8165611

Email-kesinee@personnelconsultant.co.th