รับตำแหน่งSales&Marketing/สื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี/ชาย-หญิง/อายุไม่เกิน 40 ปี/ทำงานที่อโศกบริษัทเปิดใหม่/Open-April 2012

2012.02.09ประเภทธุรกิจ ENGINEERING SERVICE
ตําแหน่ง SALES&MARKETING
เงินเดือน 35,000
สถานที่ทํางาน กรุงเทพฯ-อโศก(สุขุมวิท 21 )

Detail


-ทำงานในตำแหน่งSALES&MARKETING และช่วยงานคนญี่ปุ่นด้านอื่น เช่น เลขานุการ และ ช่วยประสานงานด้วย เนื่องจากเป็นบริษัทเปิดใหม่ และ มีคนญี่ปุ่นเพียงคนเดียว จึงต้องช่วยประสานงานด้วย  • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง

  • อายุไม่เกิน 40 ปี

  • ภาษา-ภาษาอังกฤษ
Name *


Sex


Birthday *

Day Month Year


Address


Birth Place


Tel


E-Mail*


Expected Salary


Available Work Place

1:

2:

3:

4:


Apply for Job

1:

2:

3:

4:


Educational History

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:


Experience of Job(1)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Experience of Job(2)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Experience of Job(3)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Ability of Language

English: / Japanese:


Remark


Resumeประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


 Comfirmed ??????????????Sales&Marketing

-??????????????(??????????????????? 2555)

-?????????????????????????????????, hospital ???????????????? ???????

-???????????-???????? 21

-????????????????????????? ????????? 08.30-17.30 ?.

?????????

-???-???? ??????????? 40 ??

-???????????????????????????????

-??????????????????

-???????????????????????????????

-?????????????????????????????????

****?????????????????? ?????? 081-8061577 ???? pornpimol@pcmt.in.th ???? pornpimol@personnelconsultant.co.th***