sale coordinator/reception

2012.02.10ไทย : หญิง ( 24 ปี)


หมายเหตุ


ดูเป็นผู้ใหญ่
แต่งกายสะอาดสะอ้าน
เรียบร้อย
หน้าตาอ่อนวัย
อ่อนโยน
มีมนุษยสัมพันธ์ดี
เจราจากับผู้อื่นได้ดี
เหมาะที่จะเป็นเซลล์
ร่าเริง  • ระดับการศึกษาSILPAKORN UNIVERCITY
    TOURISM

  • ภาษา2.6 สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

  • ตำแหน่งงานที่ต้องการsale coordinator/reception

  • อาชีพหลัก

  • เงินเดือนที่ต้องการ10,000

  • สถานที่ทำงานที่ต้องการBKK

  • อาศัยอยู่ในประเทศ