รับสมัครตำแหน่ง..บัญชี..เพศหญิง..ทำงานที่นิคมปิ่นทอง1..ชลบุรี..ทำงานวันจันทร์-ศุกร์

2012.02.10ประเภทธุรกิจ โรงงานผลิต
ตําแหน่ง บัญชี
เงินเดือน 18000-35000
สถานที่ทํางาน นิคมปิ่นทอง1 ชลบุรี

Detail
  • คุณสมบัติ เพศหญิง

  • อายุ23-35

  • ภาษาองักฤษ
Name *


Sex


Birthday *

Day Month Year


Address


Birth Place


Tel


E-Mail*


Expected Salary


Available Work Place

1:

2:

3:

4:


Apply for Job

1:

2:

3:

4:


Educational History

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:


Experience of Job(1)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Experience of Job(2)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Experience of Job(3)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Ability of Language

English: / Japanese:


Remark


Resumeประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


 Comfirmed ???????????????????????????1 ??????

?????????

1.???????

2.??????????? 23-35 ??

3.?????????18, nurse 000-35,000

4.????????????????? ???? ?????????????????????

5.????CPD


?????????? ?????? ??????????? 086-8165611

Email-kesinee@personnelconsultant.co.th