** รับสมัครตำแหน่ง AE (ACCOUNT EXECUTIVE OR SALES EXECUTIVE ) ** พื้นที่การทำงาน สายไหม / กรุงเทพ **

2012.02.14


ประเภทธุรกิจ NON MANUFACTURING - ADVERTISING - - ADVERTISING / DESIGH / EVENT
ตําแหน่ง ACCOUNT EXECUTIVE OR SALES EXECUTIVE
เงินเดือน 20,000-35,000 (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ)
สถานที่ทํางาน สายไหม / กรุงเทพ

Detail

**บริษิทให้ใช้รถส่วนตัว มีค่าน้ำมันให้ ส่วนค่าเสื่อมจะรวมอยู่ในเงินเดือนแร้วคะ

  • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง
  • อายุ25 ปีขึ้นไป
  • ภาษามีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษค่อนข้างดีมาก


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed 

** ??????????????? AE (ACCOUNT EXECUTIVE OR SALES EXECUTIVE ) ** ??????????????? ?????? / ??????? **
????? ? – ? ???? 9.00-18.00 ?.
?????????
1.??????????????
2.???? 25 ????????
3.???????????????????????????? ???????????????????????????????????? ADVERTISING
4.???????????????? ACCOUNT EXECUTIVE OR SALES EXECUTIVE ????????? 1-2 ??
5.??????????????????????
6.?????????????????????????????????
7.??????????? ??????????????????????????
8.***??????????????????????????????????????????

???????????????????????????????? 081-9175569 — ???????