** รับสมัครตำแหน่ง AE (ACCOUNT EXECUTIVE OR SALES EXECUTIVE ) ** พื้นที่การทำงาน สายไหม / กรุงเทพ **

2012.02.14ประเภทธุรกิจ NON MANUFACTURING - ADVERTISING - - ADVERTISING / DESIGH / EVENT
ตําแหน่ง ACCOUNT EXECUTIVE OR SALES EXECUTIVE
เงินเดือน 20,000-35,000 (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ)
สถานที่ทํางาน สายไหม / กรุงเทพ

Detail


**บริษิทให้ใช้รถส่วนตัว มีค่าน้ำมันให้ ส่วนค่าเสื่อมจะรวมอยู่ในเงินเดือนแร้วคะ  • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง

  • อายุ25 ปีขึ้นไป

  • ภาษามีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษค่อนข้างดีมาก
Name *


Sex


Birthday *

Day Month Year


Address


Birth Place


Tel


E-Mail*


Expected Salary


Available Work Place

1:

2:

3:

4:


Apply for Job

1:

2:

3:

4:


Educational History

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:


Experience of Job(1)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Experience of Job(2)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Experience of Job(3)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Ability of Language

English: / Japanese:


Remark


Resumeประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


 Comfirmed ** ??????????????? AE (ACCOUNT EXECUTIVE OR SALES EXECUTIVE ) ** ??????????????? ?????? / ??????? **

????? ? – ? ???? 9.00-18.00 ?.

?????????

1.??????????????

2.???? 25 ????????

3.???????????????????????????? ???????????????????????????????????? ADVERTISING

4.???????????????? ACCOUNT EXECUTIVE OR SALES EXECUTIVE ????????? 1-2 ??

5.??????????????????????

6.?????????????????????????????????

7.??????????? ??????????????????????????

8.***??????????????????????????????????????????


???????????????????????????????? 081-9175569 — ???????