production manager

2012.02.15ไทย : ชาย ( 37 ปี)


หมายเหตุ


ดูเป็นผู้ใหญ่
เรียบร้อย
เสื้อผ้าเรียบสวย
มีความตั้งใจจริง
เจราจากับผู้อื่นได้ดี
กระตือรือร้น
คล่องแคล่ว
สุภาพ
วางตัวเป็นธรรมชาติ
ยิ้มแย้ม  • ระดับการศึกษา

  • ภาษา

  • ตำแหน่งงานที่ต้องการproduction manager

  • อาชีพหลัก

  • เงินเดือนที่ต้องการ60,000-65,000

  • สถานที่ทำงานที่ต้องการanywhere

  • อาศัยอยู่ในประเทศthailand