Production Planning Manager/Production Control Manager/Material Control Manager

2012.02.16

ไทย : หญิง ( 42 ปี)

หมายเหตุ

ดูเป็นผู้ใหญ่ แต่งกายสะอาดสะอ้าน อ่อนโยน ดูเป็นมิตร เสื้อผ้าเรียบสวย

  • ระดับการศึกษาBA. KMU THONBURI MAJOR CHEMISTRY MS.SRIPRATUM UNIV. MAJOR MBA
  • ภาษาENGLISH : GOOD
  • ตำแหน่งงานที่ต้องการProduction Planning Manager/Production Control Manager/Material Control Manager
  • อาชีพหลักExp.Production Planning in Manufacturing Electronics Part 16 Years.
  • เงินเดือนที่ต้องการ80000
  • สถานที่ทำงานที่ต้องการBKK NONTHABURI PATHUMTHANI SAMUTPRAKARN
  • อาศัยอยู่ในประเทศThailand