รับสมัครล่ามภาษาญี่ปุ่น เลเวล 2 ขึ้นไปไม่จำกัดเพศ ทำงานที่นิคมโรจนะด่วนน!!

2012.02.21ประเภทธุรกิจ MANUFACTURING - AUTOMOTIVE PARTS
ตําแหน่ง INTERPRETER
เงินเดือน -50000
สถานที่ทํางาน ROJANA INDUSTRIAL PARK , AYUTHAYA

Detail
  • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง

  • อายุ-45

  • ภาษาJAPANESE
Name *


Sex


Birthday *

Day Month Year


Address


Birth Place


Tel


E-Mail*


Expected Salary


Available Work Place

1:

2:

3:

4:


Apply for Job

1:

2:

3:

4:


Educational History

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:


Experience of Job(1)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Experience of Job(2)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Experience of Job(3)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Ability of Language

English: / Japanese:


Remark


Resumeประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


 Comfirmed ??????????????????????? ???????????????

1.?????? ???????? ??????????? 45 ??

2.????????????????????????????????????????????????????????? 2 ????????

3.??????????????? Level 2 ???? N-2 ??????

4.????????????????? ?.?????? ???????? ?-?(??????????????) ????????????????????

5.?????????????????? ??????? 50000 ???


?????????????????????? ????? 2 ??? 081-8703177