รับสมัครล่ามภาษาญี่ปุ่น ชาย/หญิง ทำงานบ้านบึง ชลบุรี ด่วนน!!

2012.02.23ประเภทธุรกิจ MANUFACTURING - TEXTILE / YARN / LEATHER / GARMENT / CLOTHING
ตําแหน่ง INTERPRETER
เงินเดือน -50000
สถานที่ทํางาน CHONBURI

Detail


WORK AT BANBUENG,CHONBURI  • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง

  • อายุ-50

  • ภาษาJAPANESE
Name *


Sex


Birthday *

Day Month Year


Address


Birth Place


Tel


E-Mail*


Expected Salary


Available Work Place

1:

2:

3:

4:


Apply for Job

1:

2:

3:

4:


Educational History

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:


Experience of Job(1)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Experience of Job(2)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Experience of Job(3)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Ability of Language

English: / Japanese:


Remark


Resumeประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


 Comfirmed ??????????????????????? ???????????????

1.?????????????? ??????????? 50 ??

2.????????????????????????????? 2 ????????

3.????????????????????? (??????????????)

4.??????????????? ?????? ??????????????? 30 ??.

5.????????? ???????????????? 50000 ????????????????????????


???????????????2 ???.081-8703177