ล่ามภาษาญี่ปุ่น ทำงานที่ 304 ปราจีนบุรี จันทร์-ศุกร์

2012.02.29ประเภทธุรกิจ ผลิต Recoil starter
ตําแหน่ง ล่ามภาษาญี่ปุ่น
เงินเดือน -30,000
สถานที่ทํางาน นิคม 304 จ.ปราจีนบุรี

Detail


มีประสบการณ์ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม
ภาษาญี่ปุ่นระดับ 3 หรือเทียบเท่า  • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง

  • อายุ25-35

  • ภาษาสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ดี
Name *


Sex


Birthday *

Day Month Year


Address


Birth Place


Tel


E-Mail*


Expected Salary


Available Work Place

1:

2:

3:

4:


Apply for Job

1:

2:

3:

4:


Educational History

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:


Experience of Job(1)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Experience of Job(2)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Experience of Job(3)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Ability of Language

English: / Japanese:


Remark


Resumeประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


 Comfirmed ??????????? – ?????

???????????? ????????? ?????????

?????????? ???????? 081-8249958

E-mail:siriwan@personnelconsultant.co.th