ด่วน!!!เจ้าหน้าที่ธุรการ

2012.03.03ประเภทธุรกิจ TRADING - STEEL
ตําแหน่ง ADMINISTRATOR
เงินเดือน 12,000-15,000
สถานที่ทํางาน ถ.รัชดา-รามอินทราตัดใหม่(ใกล้สหฟาร์ม)

Detail
  • คุณสมบัติ เพศหญิง

  • อายุ23-27 ปี

  • ภาษาอังกฤษปานกลาง
Name *


Sex


Birthday *

Day Month Year


Address


Birth Place


Tel


E-Mail*


Expected Salary


Available Work Place

1:

2:

3:

4:


Apply for Job

1:

2:

3:

4:


Educational History

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:


Experience of Job(1)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Experience of Job(2)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Experience of Job(3)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Ability of Language

English: / Japanese:


Remark


Resumeประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


 Comfirmed ????????????????????????(?????????????? ?????????????????????)

?????????????????????????????

???????????????????????????? 1 ?? ??????(??????????????? ???????????????)

????????????????????????????????????????????????(???.)

???????????????

??????????? 23-27??

?????????????????

?????????????? 12, viagra sale 000-15, patient 000 ???

????????? 08.00-16.30 ?. (?????-???????????)

???????????? ??????????? ?.?????-????????? ???????

?????????????????????????????????????????????????????

????????????????????????????

?????????

??????????? ????????? ?????(??????????????) ????????????????? ?????????????? O.T.