**** ด่วน ***** SALES AT SUKHUMVIT SOI 13 เริ่มงาน 1 เมษายน นี้*********

2012.03.16

—??????? SALE—


******???????? 1 ?????? ???********


????? ?????? – ?????

– ?????????????????????????????????????

– ???????????????? ???????????????????????????????


??????????????????????????????? ?????? 089-8158764 ????????? (?????? – ????? 8.30 – 17.30 ?.)
ประเภทธุรกิจ TRADING - FOOD OR BEVERAGE
ตําแหน่ง SALES
เงินเดือน 28,000 (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ)
สถานที่ทํางาน SUKHUMVIT 13

Detail
  • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง

  • อายุ25-35 ปี

  • ภาษา-
Name *


Sex


Birthday *

Day Month Year


Address


Birth Place


Tel


E-Mail*


Expected Salary


Available Work Place

1:

2:

3:

4:


Apply for Job

1:

2:

3:

4:


Educational History

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:


Experience of Job(1)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Experience of Job(2)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Experience of Job(3)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Ability of Language

English: / Japanese:


Remark


Resumeประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


 Comfirmed