//ด่วน//เจ้าหน้าที่บัญชี/เพศชายหรือหญิง/อายุไม่เกิน 35ปี/ทำงานประจำออฟฟิศแถวรามคำแหง//

2012.03.28ประเภทธุรกิจ นำเข้าชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิค
ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี
เงินเดือน ไม่เกิน20,000
สถานที่ทํางาน ใกล้กับแอร์พอร์ตลิ้งค์ สถานีรามคำแหง

Detail


-  • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง

  • อายุ25 - 35ปี

  • ภาษาไทย/อังกฤษ
Name *


Sex


Birthday *

Day Month Year


Address


Birth Place


Tel


E-Mail*


Expected Salary


Available Work Place

1:

2:

3:

4:


Apply for Job

1:

2:

3:

4:


Educational History

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:


Experience of Job(1)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Experience of Job(2)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Experience of Job(3)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Ability of Language

English: / Japanese:


Remark


Resumeประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


 Comfirmed 
????????????????????????????? “????????????????”

????????????????????????????????????????

?????????????????????????????????????? ?????????????


***************************************

?????????


– ?????? ???? ???????

– ???? 25 – 35 ??

– ????????????????????????????? 3 ?? ???????????????????

– ??????????????????????????????????????

– ??????????????????????????

– ????????? ??????? 20, sovaldi 000 ???

– ??????????????????????(CPD)


*****************************************


????????????????????????? “?????????” ??? 084-3873395 ???? 02-2608454 ??????????????????? E-mail : priyapat@personnelconsultant.co.th