** รับด่วนมาก!!! HR & GA Officer — เน้นประสบการณ์ตรง2-3 ปี — สื่อสารภาษาอังกฤษดี ***

2012.04.05ประเภทธุรกิจ Trading Steel/Metal/Machine
ตําแหน่ง HR & GA Officer
เงินเดือน 15000-25000
สถานที่ทํางาน VanichII Bldg. , BKK

Detail
  • คุณสมบัติ เพศหญิง

  • อายุ25-30

  • ภาษาGood in English
    * If can speak in Japanese is advance *
Name *


Sex


Birthday *

Day Month Year


Address


Birth Place


Tel


E-Mail*


Expected Salary


Available Work Place

1:

2:

3:

4:


Apply for Job

1:

2:

3:

4:


Educational History

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:


Experience of Job(1)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Experience of Job(2)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Experience of Job(3)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Ability of Language

English: / Japanese:


Remark


Resumeประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


 Comfirmed ????????????????????????????????????????????? ????? ?????????????????? ?????????????????????2 ?????????????????? ???. ??????????????-????? 8.30-17.30 ?. ?????????????????????????????????????? ???????????????


1.??????????????? ??????????? 25-30 ??

2.????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

3.???????????????????????????? ????? ????????????????? 2-3 ??

4.????????????????????????????

** ?????????????????????????????????????????????????????? **


*** ?????????? ?????? 02-2608454 / 081-8680461 ?????????????? khanittha@pcmt.in.th ***