ด่วนนนนนนนน!!!! QMR ประสบการณ์ โรจนะ-อยุธยา ช/ญ 30 ปีขึ้นไป

2012.04.21

?????????

– ??? ?/? ???? 30 ????????

– ????????????????? engineer ??? science ?????????????????????

– ??????????????????? 1 ?? ???? QA&QC , ampoule ISO IN MANUFACTERING , prescription ISO9001 14000

– ????????????????????

– ???????????-????? ??????????????

– ????????? 8.30-17.30


?????????

– COLA 1, help 300 baht / m

– Uniform

– Provident Fund

– Health fee 5,000 bath / y (have to have certificate shown)

– Transportation (Sup up will support gasoline not over 3,000 baht)

– ETC


ROJANA INDUSTRIAL PARK, 39 MOO.9,ROJANA RD.,THANU,U-THAI

AYUTTHAYA.


????????????????

????????

02-2608454 ???? 081-827-1442

email: ladanan@pcmt.in.th