ล่าม/เลขา/กราฟฟิคดีไซด์/ภาษาญี่ปุ่นเลเวล2/

2012.04.24ไทย : ชาย ( 29 ปี)


หมายเหตุ


Experience in Japanese company Able to work on Saturday Able to use office automation apporatus Able to use EXCEL Can use Illustrator , Photoshop etc,,, Have Own Computer Able to use 3CD program Able to type in Japanese Japanese Test Level 2up or N-2 Exempted from military service Living with family Experience in living abroad longer than 3 month up (except in Japan) Able to start working immediately Experience in working abroad single person Higher than 165cm height

แต่งกายสะอาดสะอ้าน เรียบร้อย มีความตั้งใจจริง ทักทายผู้อื่นด้วยความเคารพ วางตัวเป็นธรรมชาติ แสดงความคิดเห็น กระตือรือร้น  • ระดับการศึกษาจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ สาขานิเทศศาสตร์

    จบการศึกษาทางด้านกราฟฟิคดีไซด์จากมหาวิทยาลัยที่ประเทศญี่ปุ่น

  • ภาษาไทย/อังกฤษ/ญี่ปุ่น

  • ตำแหน่งงานที่ต้องการล่าม/เลขา/กราฟฟิคดีไซด์

  • อาชีพหลักTrading company - 4 years - Position:Graphic Design

  • เงินเดือนที่ต้องการ35,000

  • สถานที่ทำงานที่ต้องการกรุงเทพฯ/ชลบุรี/นนทบุรี

  • อาศัยอยู่ในประเทศไทย/นนทบุรี