sale coordinator/administrator จบใหม่

2012.04.26ไทย : หญิง ( 23 ปี)


หมายเหตุ


แต่งกายสะอาดสะอ้าน เรียบร้อย มีความตั้งใจจริง มีมนุษยสัมพันธ์ดี เจราจากับผู้อื่นได้ดี กระตือรือร้น คล่องแคล่ว บุคลิกภาพดี สุภาพ วางตัวเป็นธรรมชาติ ตอบคำถามด้วยความสุภาพ ยิ้มแย้ม พูดเสียงดังฟังชัด มีความมั่นใจในตนเอง พูดจาดี สามารถร่วมงานกับคนญี่ปุ่นได้  • ระดับการศึกษาจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย กรุงเทพ

  • ภาษา2.5

  • ตำแหน่งงานที่ต้องการsale coordinator/administrator

  • อาชีพหลัก

  • เงินเดือนที่ต้องการ13,000

  • สถานที่ทำงานที่ต้องการbangkok

  • อาศัยอยู่ในประเทศTHAILAND
???????????????????????? ???????

???? HOTEL AND TOURISUM MANAGEMENT

?????????? 2.5

????????? 13, ailment 000-15,000