ล่ามภาษาญี่ปุ่น ทำงานที่นิคมโรจนะ มีรถรับส่ง ยินดีรับทั้งนักศึกษาจบใหม่และมีประสบการณ์ (2 ตำแหน่ง)

2012.06.15


ประเภทธุรกิจ ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
ตําแหน่ง ล่ามภาษาญี่ปุ่น
เงินเดือน -30,000
สถานที่ทํางาน นิคมโรจนะ จ.อยุธยา

Detail

ทำงานจันทร์-เสาร์(ตามปฏิทิน)
ล่ามแปลในส่วนงานฝ่ายผลิต-ซ่อมบำรุง

  • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง
  • อายุไม่เกิน 32 ปี
  • ภาษาสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ดี
    ระดับ 3 ขึ้นไป


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed 

?????????/????? 5 ?????
-????????/??????????????-??????
-????????
-???????????????????????????LEADER??????
-?????????
-???????????????????????????????? 3%
-?????????????? AIA
-????????????
-??????????
-??????????????10, viagra 000/??/??(??????????)/(?????????)30,000/??/??
?????????? ???????? 081-8249958
E-mail: siriwan@personnelconsultant.co.th