**รับสมัครล่ามภาษาญี่ปุ่นทำงานที่ อยุธยา จบใหม่ได้ นิคมโรจนะ1 ด่วนน!!**

2012.06.19ประเภทธุรกิจ MANUFACTURING - AUTOMOTIVE PARTS
ตําแหน่ง INTERPRETER
เงินเดือน -50,000
สถานที่ทํางาน ROJANA I.E.,AYUTTHAYA

Detail


-  • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง

  • อายุ-50

  • ภาษาJAPANESE
Name *


Sex


Birthday *

Day Month Year


Address


Birth Place


Tel


E-Mail*


Expected Salary


Available Work Place

1:

2:

3:

4:


Apply for Job

1:

2:

3:

4:


Educational History

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:


Experience of Job(1)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Experience of Job(2)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Experience of Job(3)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Ability of Language

English: / Japanese:


Remark


Resumeประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


 Comfirmed ??????????????????????? ????????? ??????

1.??????????? ??????????? 50 ??

2.????????? ?????????????????????????

3.?????????????????????????????

4.??????????????????????(??????????????)

5.????????????????-??? ???????????????????? ????????????????????????????????????????????

6.?????????????? automotive parts ???????????????????? ????????????????????????????

7.?????????????????

8.????????? ????????? ?????????????/????????????????????????????? ??????? 50000 ???


??????? ???????????????????? ?????2 ???.081-8703177