**รับสมัครล่ามภาษาญี่ปุ่นทำงานที่ อยุธยา จบใหม่ได้ นิคมโรจนะ1 ด่วนน!!**

2012.06.19


ประเภทธุรกิจ MANUFACTURING - AUTOMOTIVE PARTS
ตําแหน่ง INTERPRETER
เงินเดือน -50,000
สถานที่ทํางาน ROJANA I.E.,AYUTTHAYA

Detail

-

  • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง
  • อายุ-50
  • ภาษาJAPANESE


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed 

??????????????????????? ????????? ??????
1.??????????? ??????????? 50 ??
2.????????? ?????????????????????????
3.?????????????????????????????
4.??????????????????????(??????????????)
5.????????????????-??? ???????????????????? ????????????????????????????????????????????
6.?????????????? automotive parts ???????????????????? ????????????????????????????
7.?????????????????
8.????????? ????????? ?????????????/????????????????????????????? ??????? 50000 ???

??????? ???????????????????? ?????2 ???.081-8703177